• 652 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0904 859 934